Humalog Mix 75/25

220,000VNĐ

Nhà sản xuất

Eli Lilly.

Thành phần

Insilin lispro 100U/ml

Mỗi mL: Insulin lispro 100 đơn vị (tương đương 3.5 mg) (25% dung dịch insulin lispro và 75% hỗn dịch insulin lispro protamine).