Betoptic S

Dạng bào chế:Hỗn dịch nhỏ mắt

Đóng gói:Hộp 1 lọ x 5ml

Thành phần:

Betaxolol hydrochloride

Hàm lượng:

0,25% Betaxolol

SĐK:VN-10718-10