Atcobeta-N

Dạng bào chế:Dung dịch nhỏ mắt, tai, mũi

Đóng gói:Lọ 7,5ml

Thành phần:

Betamethason valerate, Neomycin sulfate

Hàm lượng:

0,1% Betamethasone;

SĐK:VN-12165-11