Abicof Syrup

Nhóm thuốc: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Dạng bào chế:Si rô

Đóng gói:Hộp 1 chai 60ml

Thành phần:

Diphenhydramine HCl; Amonium Chloride; Sodium Citrate; Menthol

Hàm lượng: 16mg; 135mg; 57mg; 3

SĐK:VN-15663-12