Kháng sinh

Acefdrox-250

Hạ sốt - Chống viêm -Giảm đau

Acetra

Tiêu hóa

Aciloc 150

Tiêu hóa

Aciloc 300

Kháng Virus

Acirax-400

Xương khớp

Aclasta 5mg/100ml