Tim mạch

Zyrova 10

Kháng Histamin -Dị ứng

Zyrtec

Kháng Histamin -Dị ứng

Zyrtec (cetirizine 10mg)

Dùng ngoài

Zytee 10ml

Kháng Histamin -Dị ứng

Zyzocete 10mg (Cetirizine)