Hooc môn -Nội tiết tố

Prorid

Hooc môn -Nội tiết tố

Rieserstat

Hooc môn -Nội tiết tố

Rigevidon 21+7

Hooc môn -Nội tiết tố

Rocket 1h

Tăng cường sinh lực

Rocket trà

Hooc môn -Nội tiết tố

Sâm nhung bổ thận TW3

Hooc môn -Nội tiết tố

Sifilden

Tăng cường sinh lực

Siloflam 100

Tăng cường sinh lực

Siloflam 50

Hooc môn -Nội tiết tố

Tamidan

Hooc môn -Nội tiết tố

Tesmon (testosterone 25mg)

Hooc môn -Nội tiết tố

Thyrozol 5mg (Thiamazole)