Đái tháo đường

Amaryl

Đái tháo đường

Amaryl 2mg

Đái tháo đường

Amaryl 4mg

Thực phẩm chức năng

An cung ngưu hoàng hoàn

Đái tháo đường

Apidra solostar

180,000VNĐ

Đái tháo đường

Atrapid (insulin human rDNA)

180,000VNĐ

Đái tháo đường

Azukon MR

Đái tháo đường

Cadglim 2

Đái tháo đường

Cadglim 4

Thực phẩm chức năng

Dasbrain